Lưu trữ hàng ngày

09/04/2024

Nắng nóng kỷ lục

Những ngày qua, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ được ghi nhận lên tới 39,2 độ C. Trong điều kiện nắng nóng có thể coi là lỷ lục như hiện nay, người dân cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe một…
Đọc thêm...