Lưu trữ hàng ngày

16/04/2024

Sẵn sàng cho lễ hội

Theo kế hoạch, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI sẽ được khai mạc vào ngày mai 17 tháng 4. Theo ghi nhận, trong sáng ngày hôm nay, mọi công tác chuẩn bị của các đơn vị và nghệ nhân…
Đọc thêm...