Lưu trữ hàng ngày

23/01/2023

Góp phần mở cửa thành công

Đầu tháng 4/2022, thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt đánh dấu cho việc mở cửa toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội địa phương sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh…
Đọc thêm...

Dấu ấn đối ngoại Cần Thơ

Năm 2022, TP. Cần Thơ ghi dấu ấn đậm nét trên lĩnh vực đối ngoại, với nhiều hoạt động được triển khai theo hướng chủ động, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp. Qua đó góp phần…
Đọc thêm...