Lưu trữ hàng ngày

20/01/2023

Chuyên đề Y tế 20/1/2023

Mời quí vị và các bạn cùng nhìn lại một năm mà ngành Y tế cả nước nói chung và ngành Y tế TPCT nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực hết mình của các cơ sở y tế, công tác…
Đọc thêm...