Lưu trữ hàng ngày

21/01/2023

Tết “thương hồ”

Lấy ghe làm nhà, bám sông nước để mưu sinh, những người sống theo kiểu “gạo chợ, nước sông”, dân miền Tây gọi là "thương hồ". Như thông lệ, khi cây mai vàng nở nụ để chuẩn bị trổ bông,…
Đọc thêm...