Lưu trữ hàng ngày

18/01/2023

Thời sự phát thanh trưa 18/1/2023

Chương trình có những nội dung chính: - Tiếp tục các hoạt động thăm, chúc mừng và chăm lo Tết trên địa bàn TP. Cần Thơ - Các cấp Công đoàn chăm lo, hỗ trợ hơn 6,5 triệu lượt lao động…
Đọc thêm...