Lưu trữ hàng ngày

28/01/2023

Nghĩa tình mùa xuân

Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới là chương trình giao lưu của tuổi trẻ TP. Cần Thơ với chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn bộ binh 330 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực,…
Đọc thêm...