Lưu trữ hàng ngày

25/06/2022

Văn hóa chợ nổi Cái Răng

Nếu đã từng đến Chợ nổi Cái Răng sẽ hiểu tình người trên sông nước miền Tây. Vì phải vất vả mưu sinh nên mọi người sống với nhau bằng cái tình của sông, của nước mênh mông. Ở đây không…
Đọc thêm...