Lưu trữ hàng ngày

02/06/2022

Quyết tâm – Quyết thắng

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện được Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền thực…
Đọc thêm...

Thuế nhà nước 2/6/2022

Trong hoạt động mua bán bất động sản trên địa bàn cả nước nói chung và TPCT nói riêng, đa phần người dân kê khai số tiền bán đất thường thấp hơn so với giá mua bán thực tế. Điều này…
Đọc thêm...