Lưu trữ hàng ngày

05/06/2022

Để thành phố thêm xanh

TP. Cần Thơ là địa phương có diện tích cây xanh trên đầu người cao gấp 3 lần so với các đô thị lớn trong cả nước. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự hưởng…
Đọc thêm...