Lưu trữ hàng ngày

21/06/2022

Mưa lũ tại Trung Quốc

Khoảng 274 ngàn người đã phải sơ tán do ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, kéo theo sạt lở đã làm sập nhiều tuyến đường tại nhiều khu vực của thành phố Thiều…
Đọc thêm...