Lưu trữ hàng ngày

20 Tháng Năm, 2020

Kỷ lục gia dạy võ miễn phí

Hơn 25 năm qua, có 1 vị võ sư đã không ngại khó khăn, thành lập và duy trì lớp học dạy võ cổ truyền miễn phí. Với những cống hiến đó, ông đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập…
Đọc thêm...