Lưu trữ hàng ngày

7 Tháng Năm, 2020

Phát huy vai trò Công đoàn

Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật của Thành phố Cần Thơ trong những năm qua và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua…
Đọc thêm...