Lưu trữ hàng ngày

5 Tháng Năm, 2020

Hồn quê trên bút lửa

Nói về nghệ thuật trang trí trên gỗ, người ta nghĩ ngay đến những người thợ ở các làng nghề truyền thống với đôi tay điêu luyện dùng kỹ thuật chạm, mài, đục… tạo nên hoa văn độc đáo.…
Đọc thêm...