Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

»  Hồ sơ mật: Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ nhất

1 nhận xét

  1. kevin nói:

    Nói đi cũng phải nói lại, vụ ám sát chỉ là cái cớ trực tiếp. nguyên nhân sâu xa hoàn toàn khác, Khi căng thẵng về việc tranh chấp thuộc địa và nhiều lợi ích khác giữa các đế quốc đã lên đỉnh điểm, không sớm thì muộn, chiến tranh sẽ xảy ra. Không thể đổ mọi tội lổi cho kẻ ám sát.

Để lại nhận xét


+ two = 5

Clips cùng chuyên mục Phim Tài liệu - Khoa giáo