Travelling around Cần Thơ: Souvenirs for Visitors

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/01/TravellingAroundCT_Souvenirs_14012018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/01/15/TravellingAroundCT_Souvenirs_14012018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.