QH thảo luận tại tổ về luật thống kê (sửa đổi)

[media=https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2015/06/TK.jpg]http://media2.canthotv.vn/2015/TH/06/05/QHthaoluan_luatthongke.mp4[/media]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.