Chú trọng công tác tuyên truyền phân loại rác

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/10/08_PhanLoaiRac_03102018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/10/04/08_PhanLoaiRac_03102018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.