Phân loại

Với cử tri thành phố

Chờ nền tái định cư

Người dân ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy phản ánh Dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ thực hiện công tác bồi thường thiệt hại đã hơn 5 năm, nhưng…
Đọc thêm...