Phân loại

Với cử tri thành phố

Trụ điện chờ dây

Dọc theo tuyến kênh Bà Xã 5 dài hơn 2,2 km thuộc ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ có 35 hộ dân sinh sống nhưng chỉ có 17 hộ có điện lưới quốc gia để sử dụng, 18 hộ…
Đọc thêm...