Cần Thơ hôm nay: Mùa trái cây Phong Điền

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/06/CanThoHomNay_MuaTraiCayPhongDien_15062019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/06/15/CanThoHomNay_MuaTraiCayPhongDien_15062019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.