Bài ca truyền thống: Người chiến sĩ ấy

[radio=https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2015/11/BaicaTT.jpg]http://media4.canthotv.vn/2015/PT/11/02/BaicaTT_02112015.mp3|http://media4.canthotv.vn/2015/PT/11/02/BaicaTT_02112015.mp3[/radio]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.