Lưu trữ hàng ngày

24/04/2024

Hết lòng vì mọi người

17 năm tham gia công tác Mặt trận, bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Phú, quận Cái Răng được đánh giá là một cán bộ tiêu biểu, có nhiều…
Đọc thêm...