Lưu trữ hàng ngày

12/10/2023

Đường đã đẹp hơn

Sau hơn 1 năm tập trung thi công, đến giữa tháng 10/2023, công trình cải tạo cống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều đã cơ bản hoàn thành. 32 tuyến đường được lắp đặt cống…
Đọc thêm...