Lưu trữ hàng ngày

13/10/2023

Sức bật cho vành đai xanh

Cùng với định hướng chung của thành phố, huyện Phong Điền được Thành uỷ Cần Thơ xác định phát triển theo hướng đô thị sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch theo…
Đọc thêm...