Lưu trữ hàng ngày

25/10/2023

Thời sự phát thanh chiều 25/10/2023

Nội dung chính: - Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Người…
Đọc thêm...