Lưu trữ hàng ngày

01/09/2023

Người cán bộ hội giỏi

Năng động , sáng tạo , nhiệt tình và trách nhiệm , thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả đã giúp thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhiều chị em phụ nữ vùng ngoại thành,…
Đọc thêm...