Lưu trữ hàng ngày

28/05/2023

Tuổi già chưa an!

Bà Trần Mỹ Lệ (70 tuổi) có hoàn cảnh rất thương tâm. Năm 14 tuổi, bà không may bị cụt 1 chân do bom đạn chiến tranh. Năm 2014, bà Lệ lại bị té gãy xương đùi khiến sức khỏe ngày càng suy…
Đọc thêm...