Lưu trữ hàng ngày

29/05/2023

Chuyển đổi số 29/5/2023

Chương trình Chuyển đổi số 29/5/2023 có những nội dung chính: - Cổng thông tin điện tử TP. Cần Thơ - Kênh tương tác giữa cơ quan nhà nước với nhân dân - Huyện Cờ Đỏ hỗ trợ người…
Đọc thêm...