Lưu trữ hàng ngày

23/05/2023

Gieo chữ ở trùng khơi

Mùa này ở Trường Sa đầy nắng. Dù vậy, những lớp học đặc biệt, đầy yêu thương của các thầy giáo trẻ ở huyện đảo Trường Sa vẫn được duy trì. Khát vọng được học tập khiến cho ngôi trường…
Đọc thêm...