Lưu trữ hàng ngày

03/11/2022

Lan tỏa mô hình văn hóa

Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lan tỏa, đi vào chiều sâu và Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu thành phố Cần Thơ là một trong những giải pháp để nâng…
Đọc thêm...