Lưu trữ hàng ngày

05/07/2022

Lan tỏa lòng nhân ái

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP. Cần Thơ đã và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều đối tượng tình nguyện tham gia, góp phần tạo được lượng máu dự trữ cần thiết…
Đọc thêm...