Lưu trữ hàng ngày

27/07/2022

Phát huy vai trò công đoàn

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn TP. Cần Thơ đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tập trung nhiều hoạt động hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động đã tạo nên khí thế thi…
Đọc thêm...