TPCT triển khai kế hoạch học tập và chương trình hành động Nghị quyết TW 7 – Khóa XI

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp với đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, UBND thành phố, các Sở, ngành liên quan, các báo cáo viên cấp thành phố thống nhất Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, kết luận của  Hội nghị Trung ương 7 – khóa XI.

Theo kế hoạch của Thành ủy, việc triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 7 cấp thành phố được tổ chức trong tháng 7; cấp quận, huyện và tương đương tiến hành trong tháng 8; đối với cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2013. Có 5 chuyên đề chính sẽ được triển khai đến cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, người làm công tác khoa học, văn nghệ sĩ và toàn thể cán bộ, đảng viên gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kết luận về một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Một số vấn đề khác cũng sẽ được khái quát thêm như sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chủ trương quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ lưu ý các cơ quan tham mưu, các cấp ủy Đảng xác định tầm quan trọng của việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương lần này, đảm bảo yêu cầu vừa nâng cao chất lượng học tập, vừa đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình hành động một cách sát hợp để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống./.

Công Nguyện

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.