Xây dựng Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/01/17_XayDungHoiCoSo_04012019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/01/05/17_XayDungHoiCoSo_04012019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.