Travelling around Cần Thơ: Changes in Trading at Traditional Markets

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/12/TravellingAroundCT_TraditionalMarkets_02122018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/12/03/TravellingAroundCT_TraditionalMarkets_02122018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.