Travelling around Cần Thơ: Cần Thơ Preserves And Brings Into Full Play Values Of Its Relics

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/02/TravellingAroundCT_Relics_17022019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/02/18/TravellingAroundCT_Relics_17022019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.