Travelling around Cần Thơ: Calligraphers’ Street In Small Alley

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/01/TravellingAroundCanTho_Calligraphers_20012019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/01/21/TravellingAroundCanTho_Calligraphers_20012019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.