Tiếng nói các đoàn thể: Nỗ lực phát huy vai trò Công đoàn

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/01/Sequence-02.00_27_34_01.Still003.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/01/02/Tiengnoi_02012019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.