Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Cần Thơ khóa X

CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 6
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ KHÓA X

 1. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
 2. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 3. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
 4. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa Đường tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức).
 5. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất mở rộng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thới Lai.
 6. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ.
 7. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà tạm giữ Công an quận Ô Môn thuộc Công an thành phố Cần Thơ.
 8. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
 9. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
 10. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.
 11. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 12. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.
 13. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022.
 14. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 15. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc bãi bỏ Phụ lục II tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022.
 16. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022.
 17. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Cần Thơ.
 18. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
 19. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Thông quan Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 20. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hội có tính chất đặc thù năm 2022 của thành phố Cần Thơ.
 21. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc điều chuyển biên chế công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ.
 22. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về việc hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn dôi dư do sắp xếp, bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 23. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.