Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Cần Thơ khóa X

CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 4
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ KHÓA X

 1. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
 2. Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020.
 3. Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng – Ba Láng.
 4. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về chủ trương đầu tư dự án Trục đường hẻm 91 (đoạn Long Tuyền – đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ).
 5. Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về chủ trương đầu tư dự án Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.
 6. Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương
 8. Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
 9. Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022
 10. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước.
 11. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 của thành phố Cần Thơ
 12. Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2022.
 13. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022.
 14. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.
 15. Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030.
 16. Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
 17. Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 18. Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 08/12/2021: Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.