Giáo dục và đào tạo: Tập trung cho chất lượng

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/05/GiaoDucDaoTao_TapTrungChoChatLuong_14052018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/05/14/GiaoDucDaoTao_TapTrungChoChatLuong_14052018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.