Phân loại

Quận – Huyện TP.Cần Thơ

Hội thao mang lại niềm vui

Năm 2015, UNESCO đã ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, cùng với trò chơi này, kết hợp với các trò…
Đọc thêm...