Phân loại

Chuyên đề

Cống hiến sức trẻ

Với tính cần cù và năng động sẵn có, bước vào giảng đường đại học, Hà Minh Thông, sinh viên năm 3 lớp Quan hệ công chúng - Trường Đại học Nam Cần Thơ càng có điều kiện phát huy sức trẻ…
Đọc thêm...