Phân loại

Đại hội Đảng các cấp

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi thành phố vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 với nhiều thành tựu…
Đọc thêm...