Cần quan tâm nguyện vọng chính đáng của người dân

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/02/PS_NguyenVongChinhDang_16022019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/02/17/PS_NguyenVongChinhDang_16022019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.