Cải cách hành chính vì nhân dân

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/03/PS_CCHCViNhanDan_02032019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/03/03/PS_CCHCViNhanDan_02032019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.