Biểu giá Quảng cáo Phát thanh – Truyền hình 2018

 

Biểu giá quảng cáo Phát thanh – Truyền hình 2018
Số thứ tự Biểu giá Chi tiết
1 Dịch vụ phát thanh – truyền hình năm 2018 Xem thêm
2 Thực hiện các chương trình do cơ quan nhà nước đặt hàng năm 2018 Xem thêm
3 Quảng cáo trên LED Xem thêm
4 Quảng cáo trên sóng phát thanh năm 2018 Xem thêm
5 Quảng cáo truyền hình năm 2018 Xem thêm
6 Thông báo trên truyền hình năm 2018 Xem thêm
7 Quảng cáo chương trình “Tiêu dùng thông minh” năm 2018  Xem thêm
8 Tự giới thiệu năm 2018 Xem thêm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.