Lưu trữ hàng ngày

21/05/2024

Quan tâm, chăm lo về nhà ở

Chăm lo an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn là hoạt động được chính quyền địa phương, các ngành, các cấp ở TP. Cần Thơ chú trọng thực hiện thời gian qua.
Đọc thêm...