Lưu trữ hàng ngày

01/05/2024

Bổ sung nguồn công chức trẻ

Nhằm trẻ hóa đội ngũ công chức của TP. Cần Thơ , bổ sung đội ngũ nhân sự kế thừa , năm 2023, TP đã có kế hoạch tuyển dụng 70 chỉ tiêu công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa…
Đọc thêm...