Lưu trữ hàng ngày

29/05/2024

Lan tỏa yêu thương

Ở Phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, việc làm nhà tình thương giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp” đặc biệt lan tỏa mạnh mẽ. Những mái ấm đó chở che nhiều phận người và toả sáng những tấm…
Đọc thêm...